ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุวรรณากร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300259
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020063
รหัส Obec 6 หลัก :
  300259
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสุวรรณากร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  suwannakorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ่อทอง
ตำบล :
  บ่อทอง
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  073340195
โทรสาร :
  073340195
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2463
อีเมล์ :
  suwansc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สุวรรณากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ่อทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 15:30:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสุวรรณากร


นายเสริม ยอดรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณากร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน