ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะแดลางา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300261
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020065
รหัส Obec 6 หลัก :
  300261
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปะแดลางา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban padaelanga School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านปะแดลางา
ตำบล :
  บ่อทอง
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2510
อีเมล์ :
  padae_langa@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สุวรรณากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ่อทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:04:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปะแดลางา


นางรอซีด๊ะ ดาโต๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะแดลางา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน