ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300263
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020067
รหัส Obec 6 หลัก :
  300263
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kongtubbok-utidbandonyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านดอนยาง
ตำบล :
  บางเขา
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  073340424
โทรสาร :
  073340424
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2479
อีเมล์ :
  ktbdonyang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คุณภาพสุวรรณากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ่อทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10:30:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง


นางเสาเดาะ สะอะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน