ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพัฒนศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300265
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020077
รหัส Obec 6 หลัก :
  300265
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พัฒนศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pattanasuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านท่ากูโบ
ตำบล :
  ปุโละปุโย
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  093-1142047
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  pattana_103@pattani1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยาบี-คอลอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ปุโละปุโย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:35:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพัฒนศึกษา


นายอายุ หีมงอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน