ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำดำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300266
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020080
รหัส Obec 6 หลัก :
  300266
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำดำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannamdam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโคกคอแห้ง
ตำบล :
  ปุโละปุโย
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มีนาคม พ.ศ. 2477
อีเมล์ :
  ok.black.water@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยาบี คอลอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ปุโละปุโย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:06:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำดำ


นางสาวจรีย์ วงษ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำดำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน