ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยาบี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300268
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020079
รหัส Obec 6 หลัก :
  300268
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยาบี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banyabeeschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านใหม่
ตำบล :
  ยาบี
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  08-1767-1174
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2463
อีเมล์ :
  banyabee_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยาบีคอลอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ยาบี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 14:01:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยาบี


นายชวนชิด รักเถาว์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาบี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน