ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300270
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020082
รหัส Obec 6 หลัก :
  300270
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banklonchang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านยาบี
ตำบล :
  ยาบี
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  073421346
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2508
อีเมล์ :
  bayfern@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยาบีคอลอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ยาบี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:25:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองช้าง


นายณัฐนันท์ หินอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน