ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300272
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020053
รหัส Obec 6 หลัก :
  300272
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WADMUJJALINTAWAPEEWIHARN (PETCHARANUKULKIT)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตุยง
ตำบล :
  ตุยง
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  073437067
โทรสาร :
  073437067
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2444
อีเมล์ :
  wadmuj@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังพญาหนองจิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองจิก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:58:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)


นางนารีรัตน์ เศียรอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน