ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300273
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020054
รหัส Obec 6 หลัก :
  300273
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prachautidbankokmoung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโคกม่วง
ตำบล :
  ตุยง
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  073437679
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2509
อีเมล์ :
  kokschool2011@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังพญาหนองจิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ตุยง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:12:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง


นางโสภิต ฉิมพลีปักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน