ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากบางตาวา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300275
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020056
รหัส Obec 6 หลัก :
  300275
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากบางตาวา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangtawa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านบางตาวา
ตำบล :
  ตุยง
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  073437042
โทรสาร :
  073437042
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 กันยายน 2507
อีเมล์ :
  ptn1.bangtawa@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังพญาหนองจิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บางตาวา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:16:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากบางตาวา


นายโอภาส ภูดินดาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบางตาวา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน