ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300276
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020075
รหัส Obec 6 หลัก :
  300276
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสถิตย์ชลธาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadstidchollathan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบางตาวา
ตำบล :
  บางตาวา
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  wadstid_116@pattani1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังพญาหนองจิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บางตาวา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:21:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร


นางสาวจิรารัตน์ พฤกษะศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน