ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนรัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300277
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020048
รหัส Obec 6 หลัก :
  300277
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนรัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDONRAK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดอนรัก
ตำบล :
  ดอนรัก
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  073437179
โทรสาร :
  073437179
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤษภาคม 2463
อีเมล์ :
  bandonrak@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังพญาหนองจิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ดอนรัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:13:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนรัก


นายสุดินทร์ ปีแนบาโง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนรัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน