ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะกาจินอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300278
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020049
รหัส Obec 6 หลัก :
  300278
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปะกาจินอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpakajinor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   ุ6   บ้านปะกาจินอ
ตำบล :
  ดอนรัก
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   15 ธันวาคม พ.ศ. 2481
อีเมล์ :
  pakajinor@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังพญาหนองจิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 22:43:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปะกาจินอ


นางกัญญาภัค ภักดีโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะกาจินอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน