ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300279
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020042
รหัส Obec 6 หลัก :
  300279
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะเปาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Barnkohpoh
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเกาะเปาะ
ตำบล :
  เกาะเปาะ
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  073420494
โทรสาร :
  073420494
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/06/2493
อีเมล์ :
  kohpoh_125@pattani1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังพญาหนองจิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เกาะเปาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:29:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ


นายนัทชัย ปาลบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน