ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300280
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020043
รหัส Obec 6 หลัก :
  300280
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่พัฒนวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaipattanawith
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านใหม่
ตำบล :
  เกาะเปาะ
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  0807128559
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 กรกฎาคม 2508
อีเมล์ :
  banmai.pw2019@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังพญาหนองจิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เกาะเปาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:12:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์


นายอับดุลการี สะรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน