ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังกว้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300322
รหัส Smis 8 หลัก :
  94020164
รหัส Obec 6 หลัก :
  300322
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังกว้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANWANGKWANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านวังกว้าง
ตำบล :
  ป่าไร่
อำเภอ :
  แม่ลาน
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 ตุลาคม 2501
อีเมล์ :
  wangkwang ptn 2 @gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ลาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2562 เวลา 10:44:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังกว้าง


นางนิยะเนตร จารงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน