ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300341
รหัส Smis 8 หลัก :
  94012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  300341
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุวรรณไพบูลย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  suwanpaiboon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านยามู
ตำบล :
  ยามู
อำเภอ :
  ยะหริ่ง
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94150
โทรศัพท์ :
  073491319
โทรสาร :
  073491319
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2509
อีเมล์ :
  suwanptn@gmai.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลยะหริ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 14:12:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์


นายวิทยา อุหมัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2