ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300347
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010153
รหัส Obec 6 หลัก :
  300347
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Praratchadumrisoonkrutai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านน้ำดำ
ตำบล :
  ปุโละปุโย
อำเภอ :
  หนองจิก
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94170
โทรศัพท์ :
  073330972
โทรสาร :
  073330972
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤศจิกายน 2552
อีเมล์ :
  soonkrootai60@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยาบีคอลอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปุโละปุโย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี


นางเกศกนก แก้วขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน