ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240004
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010010
รหัส Obec 6 หลัก :
  240004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปูลากาป๊ะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpulakapa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านปูลากาป๊ะ
ตำบล :
  กะลุวอเหนือ
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  073-542227
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน 2500
อีเมล์ :
  banpulakapa@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กะลุวอเหนือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กะลุวอเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09:27:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ


นางสาวสุพิชญ์ สุขใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน