ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240005
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010011
รหัส Obec 6 หลัก :
  240005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhaotanyong mittapab 153
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเขาตันหยง
ตำบล :
  กะลุวอเหนือ
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  073-535110
โทรสาร :
  073535110
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2485
อีเมล์ :
  khaotanyong153@hotmail.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กะลุวอเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 19:45:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)


นายมะลีเป็ง ลีฆะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน