ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240007
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010013
รหัส Obec 6 หลัก :
  240007
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairathwittaya10
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านใหม่
ตำบล :
  กะลุวอเหนือ
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  073-538495
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   20 ธันวาคม 2501
อีเมล์ :
  thairath10vijit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กะลุวอเนือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กะลุวอเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:29:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)


นายอุสมัน สะมะแอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน