ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240008
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010023
รหัส Obec 6 หลัก :
  240008
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลนราธิวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubalnarathiwat School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน0
ตำบล :
  บางนาค
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  073-511166
โทรสาร :
  073-515809
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 ก.ค.2497
อีเมล์ :
  anubalnarathiwat@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:57:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส


นายประจักษ์ ชูศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน