ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองนราธิวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240009
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010024
รหัส Obec 6 หลัก :
  240009
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองนราธิวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muang Narathiwat School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านถนนสุขเกษม
ตำบล :
  บางนาค
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  073-511223
โทรสาร :
  073511223
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ?????????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:01:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองนราธิวาส


นายผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนราธิวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน