ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240010
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010014
รหัส Obec 6 หลัก :
  240010
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankoksaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านโคกสยา
ตำบล :
  กะลุวอเหนือ
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  073-538496
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  khoksya2499@outlook.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กะลุวอเหนือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กะลุวอเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2562 เวลา 13:49:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสยา


นางสาวธนา ฟุ้งเฟื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน