ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพนาสณฑ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240011
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010016
รหัส Obec 6 หลัก :
  240011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพนาสณฑ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATPHANASON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโคกขี้เหล็ก
ตำบล :
  โคกเคียน
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  073-511406
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  06/18/2481
อีเมล์ :
  Watphanason@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:30:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพนาสณฑ์


นายจิระพงศ์ ชูชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพนาสณฑ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน