ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกพะยอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240013
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010018
รหัส Obec 6 หลัก :
  240013
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกพะยอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBANKOKPAYOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโคกพะยอม
ตำบล :
  โคกเคียน
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  0872868112
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กรกฎาคม 2494
อีเมล์ :
  bankokpayom@narathiwat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โคกเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13:56:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกพะยอม


นางสาวกนกวรรณ บือราเฮง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพะยอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน