ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240014
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010019
รหัส Obec 6 หลัก :
  240014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบือราเป๊ะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBUERAPE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบือราเป๊ะ
ตำบล :
  โคกเคียน
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  073-541105
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  berape10@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนโคกเคียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:21:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ


นางอรทัย สว่างกิจวัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน