ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240015
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010020
รหัส Obec 6 หลัก :
  240015
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฮูแตทูวอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhutaetuwor School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านฮูแตทูวอ
ตำบล :
  โคกเคียน
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  073-565390
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2493
อีเมล์ :
  htschool.2013@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนโคกเคียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มีนาคม 2561 เวลา 11:33:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ


นายมิตร หะยีหามะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน