ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240016
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010021
รหัส Obec 6 หลัก :
  240016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTHON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านทอน
ตำบล :
  โคกเคียน
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  073-565189
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/8/2470
อีเมล์ :
  banthonschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โคกเคียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 14:29:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทอน


นายเจ๊ะอูเซ็ง ยูโซ๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน