ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกําแพง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240018
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  240018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกําแพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkumpang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกำแพง
ตำบล :
  กะลุวอ
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  073-640242
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/09/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กะลุวอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กะลุวอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10.0 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:06:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกําแพง


นายอัครพงศ์ ประธานชวโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกําแพง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน