ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยาบี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240019
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010002
รหัส Obec 6 หลัก :
  240019
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยาบี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banyabee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านยาบี
ตำบล :
  กะลุวอ
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  073-551677
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/07/2501
อีเมล์ :
  banyabee023@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กะลุวอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:28:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยาบี


นายเกียรติศักดิ์ ลุโบะกาแม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาบี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน