ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่พญา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240020
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010003
รหัส Obec 6 หลัก :
  240020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไร่พญา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banraiphaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านรอตันบาตู
ตำบล :
  กะลุวอ
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  073-640241
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2492
อีเมล์ :
  raipaya036@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กะลุวอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:07:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไร่พญา


นายมูหัมมัดซายูตี ยูโซ๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พญา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน