ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240023
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010006
รหัส Obec 6 หลัก :
  240023
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกูแบสาลอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKUBAESALO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านกูแบสาลอ
ตำบล :
  กะลุวอ
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  073-539322
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  ิbankubaesaloschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กะลุวอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 17:45:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ


นางพรพิมล คงสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูแบสาลอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน