ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดลําภู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240026
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  240026
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดลําภู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watlamphu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านลำภู
ตำบล :
  ลำภู
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  073-542619
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2463
อีเมล์ :
  Watlampu_school@hotmail.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08:22:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดลําภู


นายธีรวรรณ นวลจันทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลําภู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน