ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกโก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240027
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010038
รหัส Obec 6 หลัก :
  240027
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกโก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkokko
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโคกโก
ตำบล :
  ลำภู
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  073-565618
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/05/2465
อีเมล์ :
  watkokko.shhool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13:56:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกโก


นางสาววันเพ็ญ นุ้ยสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกโก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน