ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแคนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240028
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010031
รหัส Obec 6 หลัก :
  240028
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแคนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhaena
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านแคนา
ตำบล :
  บางปอ
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  0864800281
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 เมษายน 2499
อีเมล์ :
  ban.khaenaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อบต.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางปอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:49:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแคนา


นายเชาวลี เล๊าะยีตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน