ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรามา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240029
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010039
รหัส Obec 6 หลัก :
  240029
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านรามา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANRAMA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านรามา
ตำบล :
  ลำภู
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/07/2484
อีเมล์ :
  banramaschool@nwt1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 13:11:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านรามา


นางสาวนิศากร แสงชูด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรามา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน