ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240031
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010036
รหัส Obec 6 หลัก :
  240031
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมะนังกาหยี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Manangkayee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านมะนังตายอ
ตำบล :
  มะนังตายอ
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  073-543094
โทรสาร :
  073543094
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 สิงหาคม 2472
อีเมล์ :
  banmanangkayee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มะนังตายอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:53:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี


นายอับดุลอาซิ ดอเล๊าะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน