ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240033
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010032
รหัส Obec 6 หลัก :
  240033
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโต๊ะนอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  TOHNOR
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโต๊ะนอ
ตำบล :
  มะนังตายอ
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  073543174
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/12/2490
อีเมล์ :
  ิbantohnor.narathiwat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มะนังตายอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.มะนังตายอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:57:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ


นายอาซือลัน มามะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโต๊ะนอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน