ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจูดแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240034
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010033
รหัส Obec 6 หลัก :
  240034
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจูดแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banjooddang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านจูดแดง
ตำบล :
  มะนังตายอ
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  073709861
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 พฤษภาคม 2499
อีเมล์ :
  banjooddang@nwt1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนมะนังตายอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 21:03:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจูดแดง


นางโนร์มา ดิทามาท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจูดแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน