ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกแมแน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240035
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010034
รหัส Obec 6 หลัก :
  240035
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกแมแน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kokmaenae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโคกแมแน
ตำบล :
  มะนังตายอ
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  0811282114
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/06/2508
อีเมล์ :
  kokmaenae@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มะนังตายอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 15:04:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกแมแน


นายวัฒนา ศาสคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแมแน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน