ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240036
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010035
รหัส Obec 6 หลัก :
  240036
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจะแลเกาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banjalaekoh
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านจะแลเกาะ
ตำบล :
  มะนังตายอ
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  073-543177
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มี.ค. 2504
อีเมล์ :
  banjalaekoh@narathiwat1.go.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มะนังตายอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:38:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ


นางสาวกาญจนีย์ บินแวดาโอ๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะแลเกาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน