ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240037
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010025
รหัส Obec 6 หลัก :
  240037
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งโต๊ะดัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTHUNGTODANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านทุ่งโต๊ะดัง
ตำบล :
  บางปอ
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  073-543171
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กันยายน 2484
อีเมล์ :
  banthungtodang@narathiwat1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางปอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:54:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง


นายสมชาย แก้วประจุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน