ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจืองา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240038
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010026
รหัส Obec 6 หลัก :
  240038
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจืองา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banjaunga
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านจืองา
ตำบล :
  บางปอ
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/04/2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางปอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บางปอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:24:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจืองา


นางเพ็ชรี สุวรรณภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจืองา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน