ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240039
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010027
รหัส Obec 6 หลัก :
  240039
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะโละแน็ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantalonaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านตะโละแน็ง
ตำบล :
  บางปอ
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  073-643040
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2485
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บางปอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 12:32:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง


นายนรากร ดำละเอียด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละแน็ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน