ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกตีเต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240041
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010029
รหัส Obec 6 หลัก :
  240041
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกตีเต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKOKTEETAY
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโคกตีเต
ตำบล :
  บางปอ
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  073-641882
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  kogteetaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางปอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:51:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกตีเต


นายเสรี อินทร์สังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตีเต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน