ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสุมุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240042
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010030
รหัส Obec 6 หลัก :
  240042
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสุมุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankoksumu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโคกสุมุ
ตำบล :
  บางปอ
อำเภอ :
  เมืองนราธิวาส
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96000
โทรศัพท์ :
  073-643163
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2481
อีเมล์ :
  koksumu@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางปอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางปอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 19:53:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสุมุ


นางสมพิศ เจริญบุญพาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสุมุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน