ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240078
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010049
รหัส Obec 6 หลัก :
  240078
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปะลุกานากอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpalukanakor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบาซาซีแกะ
ตำบล :
  บาเจาะ
อำเภอ :
  บาเจาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96170
โทรศัพท์ :
  073-599400
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/05/2502
อีเมล์ :
  nakor2008@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปาโจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บาเจาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:34:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ


นายอับดุลเลาะ เมาะบูลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะลุกานากอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน