ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240081
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010067
รหัส Obec 6 หลัก :
  240081
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราชประชานุเคราะห์ 9
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rartprachanukroch 9
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านลุโบะสาวอ
ตำบล :
  ลุโบะสาวอ
อำเภอ :
  บาเจาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96170
โทรศัพท์ :
  073-ุ640050
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/04/2476
อีเมล์ :
  rpk9school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุโบะสาวอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลุโบะสาวอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:34:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9


นายพัสดี พงศารุจิรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน