ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240084
รหัส Smis 8 หลัก :
  96010043
รหัส Obec 6 หลัก :
  240084
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banyalutong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านยะลูตง
ตำบล :
  กาเยาะมาตี
อำเภอ :
  บาเจาะ
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96170
โทรศัพท์ :
  073-360833
โทรสาร :
  073630833
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/072479
อีเมล์ :
  yalutongschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มบาเจาะ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กาเยาะมาตี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:13:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน